tirsdag 2. juli 2013

Kyststien fra Nevlungshavn via Mølen til Helgeroa!

Til en forandring var jeg ute med kysten å ikke langt til fjells. Da må man benytte seg av de flotte turstiene det er langs kysten. Tok en joggetur på kyststien fra Nevlungshavn via Mølen til Helgeroa. Mølen er en del av verdens største naturmonument fra istiden.

Nedsmeltingen og tilbaketrekkingen av den store innlandsisen som dekket Skandinavia ved slutten av siste istid foregikk ujevnt. I perioder med liten nedsmelting ble iskappen liggende stille på samme sted. Isen fraktet kontinuerlig med seg sand og stein ut til iskanten hvor det ble dannet grusrygger der brefronten ble liggende stille en tid. Mellom år 12.650 til 12.350 før nåtid, dvs i 300 år, lå fronten på samme sted. Da ble det langs iskanten dannet en gigantisk grusrygg som går rundt hele Skandinavia. I Sørøst-Norge kaller vi denne ryggen for ”Raet”, og Mølen er en bit av denne digre ryggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar